Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

marcinl, 17 kwiecień, 2018 - 09:17
red.

11 kwietnia 2018 r. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny debatowała nad propozycją rządowego projektu ustawy o zmianie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami oraz niektórych innych ustaw.

 

Spotkanie w znaczącej części poświęcone były zmianom w przepisach związanych z pracą osób z niepełnosprawnościami. W szczególności poświęcone było zasadom udzielania odpisów we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i procedurom składania odwołania od decyzji wydawanych na podstawie ustawy. W odniesieniu do art. 22 ustawy o rehabilitacji, posłowie przyjęli poprawkę, w wyniku, której pracodawcy będą musieli raz w roku poinformować kontrahentów o możliwości udzielania odpisu oraz zasadach korzystania z niego. Tym samym wykreślono z projektu ustawy termin 7-dniowy na złożenie oświadczenia o zamiarze korzystania z prawa do obniżenia wpłaty. W trakcie obrad przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Paweł Czapliński, proponowałby zrezygnować z obowiązku informowania wszystkich kontrahentów o zasadach minimalizując obowiązek informacyjny jedynie do zwięzłej informacji na fakturze o możliwości skorzystania z odpisu.

 

Zmiany odnoszące się do udzielania ulg we wpłatach do Funduszu, zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy wejdą w życie 1 października 2018 roku.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

508 komentarzy

Dodaj nowy komentarz