Pracujemy krócej

kasiab, 10 lipiec, 2014 - 13:50
Ewelina Węglewska

Wielu pracujących niepełnosprawnych ucieszy zapewne fakt, że wraca skrócony czas pracy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

We wtorek 10 czerwca br. Sejm RP uchwalił ustawę przywracającą skrócony czas pracy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta, który zrobił to 20 czerwca tego roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

Nowelizacja ustawy budzi wiele kontrowersji, zarówno w środowisku niepełnosprawnych jak i wśród samych pracodawców.

Anna Skupień dyrektor wielkopolskiego oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych stwierdza: „…Przyjęta ustawa jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w której Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru czasu pracy od uzyskania zaświadczenia od lekarza. Wracamy do stanu sprzed 2012 r., zgodnie, z którym osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązywał siedmiogodzinny czas pracy z mocy prawa, bez konieczności uzyskiwania zaświadczeń lekarskich.
Obawiamy się, że niektórzy pracodawcy, szczególnie z otwartego rynku pracy, mogą przestać zatrudniać osoby niepełnosprawne. W naszym społeczeństwie wciąż panuje opinia, że niepełnosprawny pracownik, to gorszy pracownik. Jest to kolejny stereotyp, próbujemy go złamać, ale nie zawsze się to udaje. Teraz, gdy niepełnosprawny będzie pracował 7 godzin może to być używane, jako argument o mniej wydajnym pracowniku”.


W moich rozmowach z pracodawcami z Zakładów Pracy Chronionej przeważało zdanie, że ilość godzin pracy osoby niepełnosprawnej nie ma dla nich większego znaczenia. Prezes jednej z firm powiedział wprost – „ dla mnie najważniejszy jest człowiek”.

Maciej Mankiewicz z Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich uważa, że zmiana jest bardziej formalna, bo jak wynika z jego obserwacji i tak większość niepełnosprawnych dostawało zaświadczenia od lekarzy medycyny pracy o zatrudnieniu w wymiarze 35 godzin tygodniowo.

Niepełnosprawni mówią, że najważniejsza jest sama praca. Przywrócenie skróconego czasu pracy jest o tyle istotne, że trzeba będzie inaczej ją sobie „ustawić”, bo zrobić przecież trzeba będzie to samo.

A co o nowelizacji ustawy o czasie pracy osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności myślą nasi Czytelnicy. Czekam na Wasze głosy e.weglewska@pion.pl

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz