Powstanie nowy typ środowiskowego domu samopomocy

marcinl, 2 sierpień, 2018 - 09:08
red.

Nowy typ środowiskowego domu samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu, a także ułatwienia dla osób ze spektrum autyzmu i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami już przebywających w takim domu - zakłada projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

Zdaniem Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, rozwiązania, które przewiduje ten projekt, pozwolą trafniej odpowiedzieć na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

 

Obecnie funkcjonują trzy typy środowiskowych domów samopomocy (ŚDS). Podzielone są w zależności od osób, dla których są przeznaczone:

 

- typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych;

- typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,

 

Przy czym jeden dom (wielotypowy) może obejmować wsparciem kilka z powyższych typów jednocześnie.

 

Projekt rozporządzenia ministerstwa wprowadza nową kategorię: typ D - dla osób ze spektrum autyzmu.

 

Jak informuje w komunikacie MRPiPS: „W ŚDS, w których jest więcej niż trzech uczestników ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami będzie działał pokój wyciszeń. Dla osób z problemami w komunikacji werbalnej wprowadzono trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”.

 

Jak podkreśliła szefowa MRPiPS cytowana w komunikacie, „to realizacja oczekiwań środowiska osób niepełnosprawnych i szansa dla osób ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością”. Zauważyła też, że „stworzenie ŚDS dla osób z autyzmem było jednym z tematów, które pojawiały się na niemal wszystkich spotkaniach konsultacyjnych”.

 

- Uwzględniliśmy potrzeby osób ze spektrum autyzmu, które do pracy terapeutycznej i poprawy funkcjonowania potrzebują m.in. mniejszej liczebności, odpowiedniej organizacji przestrzeni” - wspomniała.

 

W domach, w których będą przebywać osoby ze spektrum autyzmu i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami miałby być nie mniej niż jeden pracownik na trzech uczestników. Jak podkreślono w komunikacie, „podwyższenie wskaźnika zatrudnienia w odniesieniu do tej grupy uczestników związane jest ze zwiększonymi potrzebami opiekuńczymi oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zindywidualizowanego podejścia do każdego uczestnika z tej grupy”. Wskazano również, że wskaźnik ten będzie obowiązywał w domach typu B i C, w sytuacji, gdy uczestnikami w tych domach są osoby ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Projekt rozporządzenia zakłada także zmiany, które mają ułatwić funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy i były zgłaszane m.in. przez kierowników ŚDS. Zamknięcie domu nie ma być ograniczane tylko do okresu ferii letnich lub zimowych, ale też możliwe w innym, uzgodnionym terminie lub terminach.

 

Ponadto liczba dodatkowych osób skierowanych do ŚDS w związku z częstymi nieobecnościami uczestników przekraczającymi 10 dni, nie będzie mogła stanowić więcej niż 10 proc. ogólnej liczby miejsc w domu. Ma to ułatwić prowadzenie pracy terapeutycznej i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ŚDS.

 

Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy otrzymują tam opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i posiłek. Środowiskowe domy samopomocy oferują indywidualne lub zespołowe treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych, które służą nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Według danych na koniec 2017 r. w całej Polsce działało 800 środowiskowych domów samopomocy z niemal 30 tys. miejsc. Skorzystało z nich ponad 32,5 tys. uczestników.

 

Źródło informacji dostępne jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz