Poradnictwo prawne w Centrum Bukowska

marcinl, 10 styczeń, 2017 - 11:32
red.

W styczniu 2017 r. Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami rozpoczyna prowadzić cykliczne dyżury prawnika, który udzielać będzie bezpłatnych porad prawnych.

 

Dedykowane one są osobom z niepełnosprawnościami oraz organizacjom pozarządowym, działającym na ich rzecz.

 

Zakres udzielanych porad prawnych obejmuje:

 

- problematykę ubezwłasnowolnienia;

- interpretację prawną przepisów i uregulowań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, m.in. przyznawania stopnia niepełnosprawności, uprawnienia osób niepełnosprawnych;

- prawo pracy;

- prawo cywilne (prawo rzeczowe, zobowiązania, rodzinne i spadkowe);

- prawo administracyjne;

- inne problemy dotyczących osoby z niepełnosprawnością i opieki nad nią

- poradnictwo socjalne, związane z dostępem do różnego rodzaju pomocy socjalnej: wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej i socjalnej.

 

Warunkiem dostępu do porady będzie okazanie prawnikowi udzielającemu porady orzeczenia o niepełnosprawności. Zaś w przypadku ich opiekunów prawnych, stosowne pełnomocnictwo oraz zamieszkiwanie na terenie Poznania.

 

Zapisów na porady można dokonywać telefonicznie (61 823 47 91) lub osobiście (Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29) codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 16:00.

 

Projekt „Ośrodek Informacji i Porad Prawnych WIFOON” jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz