PFRON ustalił wysokość środków dla samorządów powiatowych na rok 2018

t.wojczak@pion.pl, 9 lipiec, 2018 - 10:33
red.

PFRON ustalił dla poszczególnych samorządów powiatowych sumę środków Funduszu potrzebną na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.).

 

Środki Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej uległy wzrostowi i obecnie wynoszą 16.596 zł w roku bieżącym.

 

Zmian dokonano w  związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. poz. 1266)

 

Więcej informacji oraz podział środków można znaleźć: tutaj.

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz