Parkowanie na kopercie - takie samo prawo dla kombatantów i osób niepełnosprawnych?

marcinl, 16 styczeń, 2019 - 10:47
Martyna Sergiel

Członkowie Korpusu Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą otrzymywać bezpłatnie i bezterminowo nowe dokumenty - karty kombatanta, które dadzą im te same uprawnienia, które mają posiadacze kart parkingowych.

 

Takie rozwiązanie zakłada przygotowany przez senatorów projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 

Pomysł stworzenia dokumentu, który zrówna prawa kombatantów i posiadaczy kart parkingowych, to efekt wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i skarg ze strony środowiska kombatantów, negatywnie oceniających funkcjonujące nowe przepisy dotyczące kart parkingowych.

 

Od 1 lipca 2015r. mogą się nimi posługiwać tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i silnie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i z kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) oraz osoby do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się. Prawo takie posiadają również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Po zmianie przepisów część kombatantów straciła możliwość posiadania karty parkingowej. W ramach trwających od 2017 roku prac powstał projekt ustawy, który po raz pierwszy ma zostać przedstawiony podczas obywającego się 15 stycznia 2019 r. posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Jak czytamy w projekcie, członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, których liczba szacowana jest na 25 tys., legitymujący się kartą kombatanta i kierujący pojazdami samochodowym oznaczonymi tą kartą, będą mogli nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, na zasadach określonych dla osoby z niepełnosprawnością legitymującą się kartą parkingową, a także korzystać z miejsc parkingowych - tzw. kopert.

 

Autorzy projektu zakładają, że wnioski o kartę kombatanta złoży 4 tys. osób. Szacuje się, że wejście w życie ustawy może spowodować przyrost liczby uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością o 1 procent.

 

Pomysł nadania kombatantom tych samych praw, co posiadaczom kart parkingowych wzbudził sprzeciw osób z niepełnosprawnością. Przeciwnicy tego rozwiązania zwracają uwagę na to, że kombatanci, którzy rzeczywiście mają duże problemy w poruszaniu się, mogą przecież uzyskać kartę parkingową według tych samych zasad, co wszyscy.

 

Kontrowersyjna jest też planowana bezterminowość kart kombatanta (karty parkingowe wydawane są na maksimum 5 lat), co może prowadzić do tego, że będą posługiwać się nimi członkowie rodziny weterana także po jego śmierci. Tak było przed zmianą przepisów dotyczących kart parkingowych, gdy w samej Warszawie na 38 tys. będących w użyciu kart aż 9 tys. należało do osób nieżyjących.

 

Negatywne emocje budzi też sam pomysł, by w sytuacji, gdy karty parkingowe wydawane są osobom z niepełnosprawnością według restrykcyjnych zasad, analogiczne dokumenty weterani mieli otrzymywać za zasługi z przeszłości.

 

Źródło artykułu dostępne jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz