Osoby z niepełnosprawnościami w Luksemburgu: ich prawa i przywileje

marcinl, 4 styczeń, 2018 - 10:37
Martyna Sergiel

Luksemburg jest jednym z najbogatszych państw Europy. Życie wiedzie się tam na bardzo wysokim poziomie i to niezależnie od tego, czy jest się osobą zdrową, czy też posiada się orzeczenie o niepełnosprawności. Proponuję przyjrzeć się licznym przywilejom i udogodnieniom, jakie to państwo zapewnia osobom z niepełnosprawnościami.

 

Niepełnosprawność a prawo pracy

 

W Luksemburgu obowiązuje polityka równych szans, którą gwarantuje dyrektywa Unii Europejskiej. Odmowa zatrudnienia, lub pozbawienie pracy pracownika, wyłącznie z powodu jego niepełnosprawności objęte jest odpowiedzialnością karną i uznawane za przestępstwo.

 

Zgodnie z prawem prywatne firmy zatrudniające co najmniej 25 pracowników, mają obowiązek przyjąć do pracy co najmniej jedną osobę z niepełnosprawnością. Większe firmy mają obowiązek mieć w swoich szeregach od 2 do 4 procent osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Państwowe i publiczne instytucje  są objęte koniecznością zatrudnienia przynajmniej 5 procent osób z różnoraką niepełnosprawnością.

 

Przywileje osób z  niepełnosprawnościami

 

W Luksemburgu istnieje szereg przywilejów z których mogą korzystać niepełnosprawni. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością mają prawo do zasiłku, ale nie tylko. Na liczne udogodnienia i rekompensaty z tytułu posiadania orzeczenia mogą liczyć także dorosłe osoby z niepełnosprawnościami. Dorośli otrzymują na przykład zniżki VAT-owskie na przystosowanie swoich domów do funkcjonowania w nim osoby z niepełnosprawnościami, a  możliwe są także ulgi od podatku dochodowego.

 

Zasiłek dla niepełnosprawnych dzieci

 

Świadczenie uzupełniające, które przysługuje dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością, przyznaje się w celu pokrycia np.  kosztów rehabilitacji czy leczenia.  Zasiłek wlicza się do zasiłku rodzinnego i jest on wypłacany dziecku do 18 roku życia lub dłużej w przypadku kontynuowania przez nie edukacji.

 

W celu ubiegania się o świadczenie uzupełniające dla dziecka należy złożyć odpowiedni wniosek. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc, przelewem na konto bankowe, w tym samym czasie, co zasiłek rodzinny.

 

Zasiłek dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami

 

Niepełnosprawni mieszkańcy Luksemburga, którzy maja trudności w znalezieniu lub podjęciu  pracy z powodu swojej głębokiej niepełnosprawności mogą ubiegać się o otrzymywanie stałego wsparcia finansowego.

 

Wspomniane wsparcie otrzymają osoby, które spełnią określone wymogi. Osoba taka powinna być mieszkańcem Luksemburga i osobą pełnoletnią w świetle prawa, która jest niezdolna do podjęcia lub kontynuowania aktywności zawodowej. Jest jeszcze jeden ważny warunek: osoba musi zostać oficjalnie uznana za niepełnosprawnego pracownika. Jest to możliwe po wypełnieniu odpowiedniego podania, kierowanego do agencji zatrudnienia w Luksemburgu. Ubiegający się o zasiłek powinni wypełnić wniosek zatwierdzony przez komisję lekarską pracującą dla agencji zatrudnienia w Luksemburgu. Do aplikacji należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Są to: akt urodzenia, odpowiednia dokumentacja medyczna potwierdzająca stopień niepełnosprawności oraz potwierdzenie narodowości  lub dowód zameldowania w Luksemburgu.

 

Zasiłek dla osoby potrzebującej wsparcia

 

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które potrzebują asystenta, aby wykonać  codzienne podstawowe czynności są upoważnieni do określonego świadczenia.

 

Aby otrzymać zasiłek, niepełnosprawny, jego prawny reprezentant lub członek rodziny powinien wypełnić odpowiedni wniosek i dołączyć odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą stopień jego niepełnosprawności.

 

Lekarz rodzinny może pomóc w dopełnieniu procedur, koniecznych, by ubiegać się o zasiłek.

 

W kolejnej części przyjrzymy się rozwiązaniom, jakie oferuje Luksemburg osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się po mieście.

 

Źródło: https://www.angloinfo.com/how-to/luxembourg/healthcare/people-with-disabilities

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz