Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich

marcinl, 8 marzec, 2017 - 11:22
red.

Według dr. Adama Bodnara, pełniącego funkcję rzecznika praw obywatelskich (RPO), urząd pracy nie powinien żądać od osób niepełnosprawnych zwrotu dotacji na założenie działalności gospodarczej ze środków PFRON.

 

Opinia ta dotyczy przypadków, w których kilka lat wcześniej osoby te otrzymały podobne wsparcie, jako ludzie zdrowi. Dlatego rzecznik praw obywatelskich złożył w tej sprawie skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Zgodnie z prawem osoby z niepełnosprawnościami, które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy (PUP), jako bezrobotne lub poszukujące pracy, mają możliwość korzystać z różnego rodzaju usług i instrumentów rynku pracy. Przewidziane są one w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oprócz tego mogą ubiegać się też o pomoc, przewidzianą w ustawie z 27 września 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046). Należy do niej m. in. jednorazowe wsparcie z pieniędzy PFRON na założenie działalności gospodarczej lub rolniczej. Może ono maksymalnie wynosić nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (o ile wcześniej osoba nie otrzymała bezzwrotnych środków państwowych na ten cel).

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz