Nowa ustawa dotycząca opiekunów osób niepełnosprawnych

marcinl, 24 listopad, 2016 - 11:29
red.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Zgodnie z nią opiekunowie po śmierci podopiecznych będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. Okres pobierania zasiłku przedemerytalnego zostanie bowiem zaliczony do okresu uprawniającego do pobierania zasiłku mimo nieodprowadzania składek na Fundusz Pracy, jeżeli utrata prawa do świadczenia była spowodowana śmiercią podopiecznego.

 

Nowelizacja obejmie także prawo do zasiłku przedemerytalnego. Tutaj jednak obowiązywać będzie kryterium wiekowe. Do dnia, w którym ustała wypłata świadczenia, kobieta musi mieć ukończone 55 lat i przepracowane 20 lat. Natomiast w przypadku mężczyzn wymagany wiek wynosi 60 lat, a staż pracy - 25 lat.

 

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz