Niepełnosprawne dziecko zachowa prawo do alimentów po 25 roku życia

marcinl, 8 marzec, 2019 - 10:16
red.

Świadczenia alimentacyjne ustalone w wyroku lub ugodzie nie wygasną automatycznie w stosunku do dziecka, które ukończy 25 lat, jeżeli posiada ono orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Tak zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

W każdym innym przypadku świadczenia alimentacyjne będą automatycznie wygasały, gdy dziecko skończy 25 lat.

 

Nowelizacja przepisów dotyczących alimentów ma na celu przede wszystkim stawiać na pierwszym miejscu dobro dzieci, które mają być szczególnie chronione w sytuacji rozwodu czy separacji rodziców. Podstawową zmianą będą właśnie natychmiastowe świadczenia alimentacyjne orzekane w sposób uproszczony w tzw. postępowaniu nakazowym – alimentacyjnym.

 

Nie będzie już trzeba dostarczać zaświadczenia o dochodach, alimenty będą naliczane na podstawie algorytmu – ich wysokość będzie określać procent kwoty przeliczeniowej ustalanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w powiązaniu z liczbą dzieci. Zatem jedna uniwersalna zasada pozwoli obliczyć wysokość alimentów. Jeśli rodzice mają tylko jedno dziecko, otrzyma je ono w najwyższej kwocie, przy każdym kolejnym dziecku będą one malały. Alimenty natychmiastowe nie zamkną drogi do ubiegania się o wyższe alimenty na podstawie obowiązujących przepisów.

 

Nowy tryb orzekania o alimentach sprawi, że pieniądze trafią szybciej do dziecka. Sąd rodzinny pozew złożony przez internet będzie musiał rozpatrzyć w przeciągu 14 dni.

 

Nowelizacja przepisów wprowadza także tzw. rodzinne postępowanie informacyjne, którego celem jest pojednanie małżonków, a jeśli to nie będzie możliwe, ma ono pomóc w sprawnym i bezkonfliktowym przebiegu procesu rozwodu lub separacji. Będzie ono także obowiązkowo je poprzedzać. Bezpłatna mediacja rodzinna będzie trwała miesiąc, na wniosek rodziców będzie mogła zostać wydłużona do pół roku.

 

Nowe przepisy wprowadzają także nowe typy przestępstw karane ograniczeniem wolności lub grzywną. Będą np. karane zachowania jednej ze stron utrudniające kontakty z dzieckiem lub sprawowanie opieki naprzemiennej.

 

W 2017 r. orzeczono w Polsce 68493 rozwody i 2037 separacji.

 

Nowelizacja przepisów wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem będą przepisy dotyczące natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnego postępowania informacyjnego, które wejdą w życie pół roku po ich publikacji.

 

Źródło informacji dostępne jest tutaj.

1 komentarz

New alimony ruling mode will

Anonim, 11 maj, 2019 - 04:16
New alimony ruling mode will make children's money faster Https://www.24buydoll.com/

Dodaj nowy komentarz