Narodowy Instytut Wolności - kolejna dyskusja

marcinl, 24 lipiec, 2017 - 11:49
red.

20 lipca 2017 r. w Sejmie miało miejsce posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym po raz kolejny omawiany był projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności.

 

Posiedzenie rozpoczęto od zgłoszenia poprawionych wniosków o wysłuchanie publiczne. Tym razem poddano je pod głosowanie, ale członkowie Komisji odrzucili je. Próba zorganizowania wysłuchania publicznego nie powiodła się. Nie istnieje już formalna możliwość przeprowadzenia tej procedury w Sejmie. Projekt ustawy o powołaniu Narodowego Instytutu Wolności omawiany był artykuł po artykule. Nie nastąpiła ogólna dyskusja o projekcie i istnieniu potrzeby powołania Narodowego Instytutu Wolności. Trudne było też zgłaszanie zastrzeżeń wykraczających poza konkretny aktualnie przerabiany artykuł, co znacznie utrudniało zapoznanie się z istotą przyjmowanych regulacji.

 

Większość postulatów przedstawicieli organizacji pozarządowych obecnych na komisji (wnoszonych przez posłów w formie poprawek) nie zostało przyjętych.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

1326 komentarzy

Dodaj nowy komentarz