Masz problemy z prawem, skorzystaj z bezpłatnych porad

marcinl, 13 styczeń, 2016 - 11:29
red.

Od 1 stycznia w całej Polsce realizowany jest program bezpłatnych porad prawnych.

 

W Poznaniu porady udzielane są w 22 zorganizowanych specjalnie w tym celu punktach. Jeden z nich zlokalizowany jest w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska przy ul. Bukowskiej 27/29.

 

W punktach bezpłatnych porad prawnych, porad udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe również doradcy podatkowi i absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający, co najmniej trzyletnie doświadczenie.

 

Bezpłatna pomoc prawna skierowana jest przede wszystkim do osób, które nie ukończyły 26 lat oraz do osób, które ukończyły 65 rok życia.

 

Z nieodpłatnych porad prawnych mogą korzystać także podopieczni pomocy społecznej, czyli osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, weterani i kombatanci, osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, osoby poszkodowane w wyniku katastrof naturalnych, awarii technicznych, klęsk żywiołowych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

 

Zakres świadczonej pomocy prawnej, obejmuje m.in. porady z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego czy prawa pracy.

 

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej czynne są 5 dni w tygodniu przez 4 godz. dziennie, w różnych godzinach. Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania poszczególnych punktów można znaleźć na stronie: www.poznan.pl/pomocprawna.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz