Małżeństwa osób chorych psychicznie tylko za zgodą sądu

marcinl, 25 listopad, 2016 - 10:10
red.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2016 r. przepis ograniczający prawo do zawierania małżeństw przez osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym jest zgodny z konstytucją. Zakaz ma względny charakter, co oznacza, że może zostać uchylony przez sąd.

 

W maju 2015 roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówiące, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Skarga Rzecznika została przez Trybunał Konstytucyjny uchylona.

 

Zgodnie z przepisami, jeżeli stan zdrowia lub umysłu osoby chorej psychicznie lub dotkniętej niedorozwojem umysłowym nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa oraz jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego męża lub żony może żądać każdy z małżonków.

 

Więcej na stronie internetowej tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz