Luka w prawie o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami

marcinl, 2 czerwiec, 2017 - 09:19
Tomasz Wojczak

Czas pracy osób z niepełnosprawnościami, bez względu na orzeczony im stopień niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Niższe normy czasu pracy wynoszące 7 godzin na dobę oraz 35 godzin na tydzień obejmują zaś ludzi posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

 

Czas pracy osób z niepełnosprawnościami posiada swoje odrębne uregulowania różniące się od ogólnych zasad kodeksowych. Normy czasu pracy pracowników z niepełnosprawnościami zależą od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Przepisy nie regulują jednak, jak należy traktować pracownika w przerwie między przedłożeniem kolejnego orzeczenia oraz tego, jakie normy czasu pracy należy wtedy wobec niego stosować.

 

Z uregulowań prawnych nie wynika, jak należy traktować pracownika w okresie, gdy nie posiada on kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, a wcześniej legitymował się on np. umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności. Nie posiada on wówczas statusu osoby niepełnosprawnej.

 

O konsekwencjach tej luki prawnej można zaczerpnąć więcej informacji na stronie na podstawie, której opracowaliśmy ten artykuł tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz