Limity dorabiania do rent i emerytur

marcinl, 4 wrzesień, 2018 - 09:41
red.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie za drugi kwartał 2018 roku zmniejszyło się w stosunku do pierwszego i wynosi 4521,08 zł brutto. W związku z tym uległy zmniejszeniu limity kwot, które emeryci i renciści mogą dorobić.

 

Kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wynoszą, więc odpowiednio:

 

- 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 3164,80 zł brutto

- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 5877,40 zł brutto

 

Kwoty te obowiązują od 1 września do 30 listopada 2018. W powyższym czasie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3164,80 zł brutto. Jeśli osiągną dochód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Kwota zmniejszenia nie może być jednak wyższa niż tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca 2018 roku wynosi:

 

- 582,38 zł brutto - w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

- 436,82 zł brutto - w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

- 495,06 zł brutto - w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby

 

Jeśli natomiast dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 5877,40 zł brutto - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłatę świadczenia. Należy przy tym pamiętać, że prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz