Konferencja o Konwencji

kasiab, 12 październik, 2012 - 15:54
Redakcja

Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Wydział Prawa i Administracji UAM i Zakład Praw Człowieka WPiA UW zapraszają do wzięcia udziału w V dorocznej konferencji Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN pt. „Prawo polskie a Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami - główne wyzwania", która odbędzie się w dn. 24 października 2012 r.  w Sali Gamma Collegium  Iuridicum Novum, przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Wstęp jest wolny, jednak uczestnictwo należy zgłosić do 17 października na adres mailowy: phrc@man.poznan.pl. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na Polski Język Migowy.  Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

PROGRAM KONFERENCJI

10:30 - 10:45 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Kierownik Poznańskiego Centrum Praw
Człowieka INP PAN

10.45-12.15 Panel I
Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
Moderator: prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Wydział Prawa i Administracji UW

 

 • Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – zakres ochrony i główne założenia - dr Adam Bodnar, Wydział Prawa i Administracji UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka; dr Anna Śledzińska-Simon, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Zastrzeżenia Polski do Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – dwugłos:
 • Paweł Jaros, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Anna Błaszczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Protokół Fakultatywny do Konwencji ONZ o prawach osob z niepełnosprawnościami – mechanizm skargi indywidualnej i postępowania wyjaśniającego - dr KatarzynaSękowska-Kozłowska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN


12.15-13.15 Lunch

13.15-14.30 Panel II
Status prawny osób z niepełnosprawnościami w świetle prawa cywilnego
Moderator: prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska, Wydział Prawa i Administracji UAM

 

 • Ubezwłasnowolnienie w świetle postanowień Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami - dr Monika Zima-Parjaszewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Założenia nowelizacji polskiego prawa o ubezwłasnowolnieniu - dr Lechosław Kociucki, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Zawieranie małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną w prawie polskim a Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami - dr Maciej Domański, Instytut WymiaruSprawiedliwości


14.30-15.00 Przerwa kawowa

15.00-16.30 Panel III
Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym i społecznym

Moderator: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, Wydział Prawa i Administracji UAM

 

 • Pozbawienie praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych - czy trzeba to zmienić? - dr Dorota Pudzianowska, Wydział Prawa i Administracji UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Prawa osób z niepełnosprawnościami a nowelizacja prawa wyborczego - Jacek Zadrożny
 • Język migowy w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami a w polskim prawie – czy dzięki Konwencji uda się zapewnić realną wolność wyboru przez osoby głuche sposobu komunikowania się, w każdym obszarze życia? - Marta Lempart, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Praktyczne bariery edukacji włączającej - dr Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH


16.30-16.45 Podsumowanie konferencji

Źródło: Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz