Fundusz Solidarnościowy: na co przeznaczone będą środki?

marcinl, 13 sierpień, 2018 - 13:50
red.

Sposób finansowania Funduszu Solidarnościowego (FS) będzie obejmował głównie osoby zatrudnione na umowach o pracę. Nie wiadomo też, na co konkretnie będą wydatkowane gromadzone w nim pieniądze.

 

Takie zastrzeżenia zgłosił NSZZ Solidarność do projektu ustawy o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Jego powstanie zapowiadał premier Mateusz Morawiecki po majowym proteście w Sejmie rodziców i osób niepełnosprawnych. Z nowego funduszu mają być finansowane różne formy wsparcia, przy czym w art. 10 projektu zostało bardzo ogólnie wskazane, że będą to m.in. zadania z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego oraz rządowe i resortowe programy.

 

Rodzi to obawy, że z Funduszu Solidarnościowego będą mogły być finansowane podobne lub wręcz takie same zadania co ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wskazuje Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.

 

Źródło informacji dostępne jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz