Bardzo ważny wyrok poznańskiego WSA

t.wojczak@pion.pl, 13 grudzień, 2018 - 11:47
red.

Zgodnie z bardzo ważnym orzeczeniem poznańskiego WSA opiekunka osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany specjalnego zasiłku opiekuńczego (620 zł) na świadczenie pielęgnacyjne (1477 zł).

 

Opiekująca się niesamodzielną matką pani Z. chciała od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskać świadczenie pielęgnacyjne. W instytucji tej dowiedziała się, że nie ma do niego prawa, gdyż niepełnosprawność jej matki została stwierdzona w wieku dorosłym, a dokładniej po skończeniu 60 lat. Decyzja ta wynikała z polskich przepisów. Polskie regulacje prawne bardzo różnicują świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w zależności od wieku, w którym wystąpiła niepełnosprawność. Rozróżnienie to w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z ustawą zasadniczą.

 

Po otrzymaniu decyzji odmownej pani Z. odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Wyrok tej instytucji potwierdził, że dzielenie opiekunów jest sprzeczne z Konstytucją, ale wskazano na inny powód nie przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego – pobierany przez panią Z. specjalny zasiłek opiekuńczy. Wówczas sprawa trafiła na wokandę sądu administracyjnego i wówczas przystąpił do niej RPO.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich powtórzył swój argument: fakt, że ktoś pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy nie wyklucza go z prawa do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Musi tylko dokonać wyboru. Ostatecznie WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt IV SA/Po 712/18) zgodził się z tym poglądem i przyznał rację Pani Z.

 

Źródło artykułu można znaleźć: tutaj.

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz