Znak Jakości Ekonomii Społecznej

marcinl, 14 marzec, 2019 - 12:34
red.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej zatytułowany „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty mają przyczynić się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W 2019 roku, po raz pierwszy, zostaną wybrane samorządy, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019” odbywa się w ramach projektu o nazwie „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, realizowanego w partnerstwie przez:

 

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - lidera partnerstwa

- Bank Gospodarstwa Krajowego - partnera

- Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw - partnera

 

1. 5 kategorii konkursowych to:

 

a)  Kategoria I. Debiut roku,

b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca,

c) Kategoria III. Sukces rynkowy,

d) Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS,

e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

 

Zgłoszenia oraz Regulamin Konkursu odbywają się za pomocą strony internetowej dostępnej tutaj.

 

Nabór wniosków potrwa do 29  marca 2019 r.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz