Zapraszamy na szkolenie „Terapia zajęciowa w DPS”

marcinl, 5 wrzesień, 2012 - 14:05
red.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza na trzydniowe szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

TERAPIA ZAJĘCIOWA W DPS

Szkolenie kierowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu Wielkopolski, zajmujących się terapią zajęciową w Domach Pomocy Społecznej.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. istota i cele rehabilitacji społecznej,
2. terapia zajęciowa osób starszych,
3. wykorzystanie metod aktywizujących w poszerzaniu warsztatu pracy terapeutycznej,
4. przykłady zajęć terapeutycznych: arteterapia, pedagogika zabawy, zajęcia relaksacyjne,
5. terapia zajęciowa jako pomoc przy inicjowaniu i pogłębianiu integracji mieszkańców DPS.

Terminy szkolenia:

24-26.09.2012 r., 15-17.10.2012 r., 22-24.10.2012 r.

Realizator szkolenia:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel.: 61 856 73 27
fax: 61 851 56 35
e-mail:
pkkp@rops.poznan.pl

Zapewniamy dojazd z Poznania do miejsca szkolenia, zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Miejsce szkolenia:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
http://dpslisowki.pl

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy:

1. Pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić, uzyskać podpis pracodawcy i przesłać e-mailem na adres
pkkp@rops.poznan.pl (zapisy według kolejności zgłoszeń) oraz - ORYGINAŁ - pocztą na adres poniżej.

2. Pobrać druk zaświadczenia o zatrudnieniu. Należy wydrukować ten formularz, wypełnić bardzo starannie i czytelnie, uzyskać podpis pracodawcy. Tak przygotowane zaświadczenie - ORYGINAŁ - dostarczyć do ROPS w Poznaniu - adres poniżej, nie później niż do 14 września 2012 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań z dopiskiem "Terapia zajęciowa w DPS"

Kontakt i rekrutacja uczestników:

Dorota King-Rak
tel.: 61 856 73 27
fax: 61 851 56 35
e-mail:
pkkp@rops.poznan.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub e-mailem przez przedstawiciela ROPS Poznań - Dorotę King-Rak.

UWAGA! Brak bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu na wybraną przez Uczestnika edycję szkolenia jest równoznaczny z brakiem zakwalifikowania się Uczestnika na wskazaną edycję.

Regulamin udziału w projekcie

www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-podnoszenie-kwalifikacji-kadr-pomocy-i-integracji-spolecznej-w-wielkopolsce/regulamin-uczestnictwa-w-projekcie-w-2012r.html

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz