Z Niepełnosprawnikiem łatwiej

marcinl, 5 czerwiec, 2014 - 15:00
Monika Adamczewska

Niepełnosprawnik to wyszukiwarka internetowa, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami odnaleźć się w przestrzeni miejskiej Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Te cztery miasta Polski, gospodarze Mistrzostw Europy EURO 2012, zostały opisane pod względem dostępności znajdujących się w nich obiektów użyteczności publicznej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zawdzięczamy to Fundacji TUS, która już kilka lat temu zainicjowała powstanie bazy informacyjnej w Warszawie, a przy okazji mistrzostw w piłce nożnej, realizowała projekt społeczny UEFA „Respekt inclusion – football with no limits”. Niepelnosprawnik.eu jest darmową witryną, dostarczającą w czytelny sposób wiedzy o dostosowaniu poszczególnych miejsc dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Głuchych i niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących. Informacja jest kierowana także do osób mających trudności ze zrozumieniem skomplikowanych treści, seniorów i rodziców z dziećmi. Możemy dowiedzieć się, czy na przykład urzędy, obiekty handlowe, usługowe i kulturalne odpowiadają na potrzeby wyżej wymienionych grup społecznych. Baza Niepełnosprawnika liczy blisko dziesięć tysięcy miejsc. Dostępna jest w kilku wersjach skontrastowanego tekstu, odczytują ją syntezatory mowy, daje możliwość powiększania czcionki.

 

Celem udostępniania Niepełnosprawnika, jak podaje Fundacja TUS, jest również, aby osoby z niego korzystające przejawiały większą aktywność życiową, rozwijały się i realizowały zawodowo. Niepełnosprawnik pomaga w pokonaniu lęku przed wyjściem z domu i pozwala zaplanować codzienne wydarzenia. Osoba z niepełnosprawnością  nie musi tracić czasu na samodzielną weryfikację dostępności i dostosowania obiektów. Przypomnijmy, że dostępność obiektu oznacza, że osoba z niepełnosprawnością ruchową może bez przeszkód dostać się do niego, natomiast o dostosowaniu mówimy, gdy barier nie ma także w środku.

 

Niedawno została uruchomiona wersja mobilna wyszukiwarki, dostępna za pomocą telefonów komórkowych, dzięki czemu można sprawdzać informacje o przystosowanych miejscach w dowolnym czasie i miejscu.

 

Aplikacja na urządzenia z systemem Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dbs.tusns

 

Aplikacja na urządzenia z systemem iOS:

https://itunes.apple.com/hk/app/niepe-nosprawnik/id760423046?mt=8

 

Wioletta Kastrau z Fundacji TUS mówi, że podejmowane są działania zmierzające do rozbudowywania bazy Niepełnosprawnika o kolejne miasta.  Korzystanie z przestrzeni publicznej i dostęp do informacji są jednymi z podstawowych praw człowieka. Brak informacji stanowi ogromną barierę i utrudnia osobom niepełnosprawnym ich codzienną aktywność.

 

To nie jedyne z działań Fundacji podejmowanych w ostatnich tygodniach. Pod koniec maja organizacja, wraz z innymi podmiotami skupionymi w Koalicji na Rzecz Równych Szans zaapelowała do premiera Donalda Tuska o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami zajmującymi się przestrzeganiem praw człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji w sprawie powołania nowego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Zmiana na tym stanowisku jest konieczna, ponieważ Agnieszka Kozłowska – Rajewicz dostała się do Parlamentu Europejskiego.

 

 

Tekst wchodzi w skład cyklu tematycznego „O inkluzji krótko i na temat”, w ramach realizacji projektu „Rzetelna informacja zamiast dyskryminacji”, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3 komentarze

This is used to get free

Anonim, 28 grudzień, 2017 - 16:02
This is used to get free coins and gems easily https://golfclashhacks.club/

The app is really pretty cool

Anonim, 2 listopad, 2017 - 17:54
The app is really pretty cool and you can get the free version of app your Android and iOS devices using Tutuapp. Download it from http://tutuappvipdownload.com

The app is pretty awesome and

Anonim, 14 sierpień, 2017 - 06:50
The app is pretty awesome and you can get the free version of app from Vshare Download

Dodaj nowy komentarz