Wsparcie na tworzenie miejsc pracy

marcinl, 3 kwiecień, 2019 - 09:30
red.

W dniach od 15 do 30 kwietnia 2019 roku odbędzie się rekrutacja do działań inkubacyjnych i dotacyjnych w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej (WOES).

 

W ofercie WOES znalazły się: bezzwrotne wsparcie finansowe i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy skontaktować się z WOES telefonicznie: 63 245 58 29 lub za pomocą adresów poczty elektronicznej: maria.lewandowska@spoldzielnie.orgjoanna.szymczak@spoldzielnie.org.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz