Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej otwarte

marcinl, 27 wrzesień, 2013 - 15:25
Ewelina Węglewska

Po dwóch latach budowy ruszyło Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej im Cyryla Ratajskiego.Inicjatorem powstania Centrum była poznańska Fundacja Barka. To jej działacze kilka lat temu stanęli przed władzami samorządowymi naszego miasta z propozycją utworzenia w Poznaniu instytucji, która będzie pomagała długotrwale bezrobotnym mieszkańcom naszego regionu powrócić na rynek pracy.Wsparcie w Centrum znajdą również przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych władz, którzy będą chcieli zastosować na swoim terenie zasady ekonomii społecznej, np. utworzyć spółdzielnię socjalną.

 

Nieprzypadkowo na patrona Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej wybrano Cyryla Ratajskiego. Ten przedwojenny prezydent Poznania bardzo dużo uwagi poświęcał polityce społecznej miasta.. Dla zrozumienia wyboru patrona WCES, niezmiernie ciekawe było wystąpienie Andrzeja Porawskiego, dyrektora Związku Miast Polskich, który przedstawił referat „Idee społecznej gospodarki w polityce społecznej Cyryla Ratajskiego, Prezydenta Poznania w latach 1922-1924 oraz 1924-1935”.

 

Uroczystość 17.września WCES poprzedziła Msza Święta w poznańskiej katedrze. Po niej organizatorzy, gospodarze i zaproszeni gościeprzeszli na ul. Św. Wincentego, czyli do siedziby WCES. Mimo bardzo niesprzyjającej pogody i padającego deszczu inauguracja Centrum trwała do wieczora, a atmosfera była przeciwieństwem aury.

 

Oficjalną część spotkania rozpoczęła debata burmistrzów, starostów, marszałków oraz przedstawicielirządu i parlamentu na czele z wicemarszałek Sejmu RP Wandą Nowicką, dotycząca konstytucyjnej zasady gospodarowania, czyli społecznej gospodarki rynkowej w ramach strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozmowę poprowadziła Barbara Sadowska. Powiedziała ona, że Chodzi o tworzenie odpowiednich warunków i przestrzeni do życia dla osób wykluczonych i takich, które nie potrafią wykorzystać swojego potencjału.

 

W uroczystości otwarcia WCES wzięli udział m.in. małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, która była gościem honorowym, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, przedstawiciel Fundacji VELUX z Danii Jens-Joergen Pedersen; Jacek Siwiński, Dyrektor Generalny VELUX Polska. Przybyło także ponad siedmiuset reprezentantów rozmaitych środowisk: samorządowych, rządowych, twórczych i akademickich. Tomasz Sadowski, gospodarz WCES i Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, otwierając Centrum podkreślił wartość odpowiedzialności za wspólnoty terytorialne oraz potrzebę łączenia działań samorządowych z biznesowymi w celu odnalezienia w nich szansy dla społecznego rozwoju, przy wsparciu ideowym i materialnym. Powiedział: Od dziś mamy nowy etap w naszej działalności, zaczynaliśmy, jako wspólnota osób bezdomnych i potrzebujących, teraz będziemy mogli podjąć szerszą współpracę na rzecz regionalnych działań wspierania potrzebujących.

 

Natomiast Anna Komorowska przecinając wstęgę zauważyła: To niesamowicie ciepłe miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję za podejmowane działania.Moje najwyższe uznanie budzi to, że potraficie wprowadzić w Polsce to, czego się nauczyliście od partnerów w Europie, a następnie przenieść określone rozwiązania do innych gmin, ale też poza Polskę. Niech to centrum pączkuje w Polsce i wielu innych miejscach dobrą empatią i chęcią pomocy potrzebującym poprzez konkretne działanie. Ten sposób pomagania daje szansę tym osobom, którym w czasie transformacji się nie powiodło, aby mogły wrócić do normalnego życia.

 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu ma, zdaniem jego gospodarzy, umożliwić kształcenie społeczno-zawodowe osób długotrwale bezrobotnych oraz edukację formacyjną kadr i środowisk lokalnych w dziedzinie integracji i przedsiębiorczości społecznej. WCES będzie mieć na względzie inicjatywy rozwijające gospodarkę bardziej uspołecznioną, w której na pierwszym miejscu sytuuje się człowiek i jego praca, zgodnie z ustrojową zasadą konstytucyjną o społecznej gospodarce rynkowej.

 

Jak powiedziała mi Barbara Sadowska: Pamiętajmy jednak, aby tego „otwarcia” nie traktować, jako jednorazowego zdarzenia, lecz nade wszystko, jako motywację do podejmowania i utrwalania podobnych jak WCES inicjatyw w całej Polsce i w Europie.

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

 

fot: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz