Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych

marcinl, 30 październik, 2018 - 10:54
red.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych”.

 

Jest on adresowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Jego budżet to 18,7 milionów złotych. Wysokość wsparcia to maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 20 % i może być pokryty ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Unii Europejskiej lub sponsorów.

 

W ramach programu można uzyskać grant na niekomercyjne działania polegające na:

 

- wspieraniu organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych

- wspieraniu organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych

- wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych

- promocji sportu osób niepełnosprawnych

 

Termin składania wniosków w ramach programu mija 30 listopada 2018 r.

 

Dofinansowane muszą być zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz