Uhonorować współpracę pokoleń

marcinl, 8 listopad, 2012 - 10:08
E.W.

Jeszcze tylko do 16 listopada 2012r. można zgłaszać przedsięwzięcia do konkursu na najciekawszą międzypokoleniową inicjatywę wolontariacką. Plebiscyt, organizowany we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych, adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z województwa wielkopolskiego współpracujących z wolontariuszami.

 

Konkurs to zwieńczenie projektu „WOLONTARIAT 50+? JESTEM NA TAK!”, realizowanego przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Nawiązuje do trwającego właśnie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Organizatorzy chcą pokazać i uhonorować podejmowane działania, w których wykorzystywany jest potencjał obu pokoleń.

 

Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie trzy inicjatywy międzypokoleniowe, już zakończone lub w trakcie realizacji. Przez inicjatywę międzypokoleniową rozumie się działania/wydarzenia/projekty, w które zaangażowani byli/są zarówno młodzi wolontariusze, jak i osoby w wieku 50+ i które wymagały współpracy między nimi.

 

Propozycje należy dostarczać pocztą elektroniczną na adres: wolontariat@wrk.org.pl listownie lub osobiście na adres: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, ul. Staszica 10/1, 60-527 Poznań.

 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie www.wrk.org.pl.

 

Źródło: Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz