Tu mieszkam, tu zmieniam

marcinl, 10 październik, 2018 - 09:57
red.

20 września 2018 r. rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”, który wcześniej realizowany był przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

 

W tegorocznej edycji konkursu 121 najlepszych propozycji może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 800 tysięcy złotych. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 października 2018 r. Konkurs grantowy organizuje Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego. Wnioski projektowe mogą zgłaszać nie tylko osoby działające w organizacjach pozarządowych. Konkurs adresowany jest do wszystkich ludzi, którym zależy na rozwoju najbliższego otoczenia i mają pomysł na unowocześnienie, renowację lub stworzenie od podstaw miejsca angażującego lokalną społeczność. Osoby te muszą jedynie namówić do współpracy organizację, która ma osobowość prawną i działa w lokalnym środowisku Mogą to być fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, kluby sportowe, a nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej.

 

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania inicjatyw, których zadaniem będzie podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach. Mogą one dotyczyć wielu aspektów: tworzenia i wyposażenia bibliotek, domów kultury, placów zabaw, parków i innych.

 

W tej edycji Organizatorzy przeznaczyli 800 tysięcy złotych na dofinansowanie 121 najciekawszych projektów. Realizacja 25 najlepszych inicjatyw lokalnych uzyska wsparcie od Fundacji Santander Bank Polska grantami w wysokości 10 000 zł każda. Następne 35 projektów zostanie dofinansowanych kwotą po 7 000 zł, 61 kolejnych po 5 000 zł. Wnioskować o grant mogą tylko Organizacje Non Profit. Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

 

Projekty można zgłaszać przez aplikację internetową na stronie Fundacji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2018 r. Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://fundacja.santander.pl/.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz