Szkolenie „Współpraca z biznesem”

kasiab, 15 maj, 2017 - 12:42
red.

25 maja 2017 r. w godzinach 8.30 – 15.30 w Centrum PISOP w Lesznie przy pl. J. Metziga 26/6 odbędzie się szkolenie dla osób, które chcą dowiedzieć się, w jaki sposób nawiązać współpracę na linii organizacja pozarządowa – przedsiębiorcy.

 

Szkolenie nosi nazwę „Współpraca z biznesem”. Poprowadzi je Ewa Gałka, prezes zarządu Centrum PISOP.  Na zajęciach uczestnicy poznają tematykę praktycznego przygotowania firm i organizacji pozarządowych do współpracy międzysektorowej. Warsztatu dotyczyć będzie m.in. specyfiki sektorów oraz możliwości współpracy pomiędzy nimi. Praktyczne ćwiczenia mają na celu sukcesywną pomoc w inicjowaniu i budowaniu współpracy z biznesem.

 

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego (tj. z powiatów: międzychodzkiego, nowotomyskiego, gostyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i Miasta Leszna).

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać najpóźniej do 23 maja 2017 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65 520 78 86.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

 

Więcej informacji udziela Mikołaj Kostaniak dostępny pod adresem poczty elektronicznej: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub pod numerem telefonu 65 520 78 86.

 

Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz