Szkolenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

marcinl, 28 listopad, 2018 - 10:31
red.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza organizacje i instytucje realizujące projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na szkolenie pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

 

Odbędzie się ono 4 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu.

 

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów realizujących projekty Działania 6.1, 6.2, 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na szkoleniu omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem przez Beneficjentów WRPO 2014-2020 Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 oraz zwrot środków w ramach realizowanych projektów. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@wup.poznan.pl do 30 listopada 2018 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz