Szkolenie „Praca z małym dzieckiem z autyzmem”

marcinl, 24 październik, 2016 - 09:54
red.

W dniu 26.11.2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zaprasza rodziców dzieci z autyzmem na szkolenie pt. „Praca z małym dzieckiem z autyzmem”. Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00 - 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82.

 

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci w wieku do 6 roku życia mających potwierdzoną diagnozę ze spektrum autyzmu.

 

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest dostarczenie Stowarzyszeniu kserokopii lub skanu jednego z dwóch dokumentów wystawionych na dziecko. Mogą to być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą ze spektrum autyzmu wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 12-C wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Ilość miejsc jest ograniczona. Członkowie Stowarzyszenia są uprzywilejowani - ich zgłoszenia mają pierwszeństwo. O kolejności zgłoszeń decyduje dzień wpływu jednego z wyżej wymienionych dokumentów.

 

Zgłoszenia przyjmowane są na adres poczty elektronicznej: biuro@pro-futuro.org. Organizator prosi, aby w zgłoszeniu podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, a w załączniku skan pierwszej strony orzeczenia.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie. Szkolenie jest bezpłatne.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz