Szkolenie Fundacji Na Niebiesko

marcinl, 28 maj, 2018 - 08:56
red.

16 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - 15:00 na Osiedlu Rusa 54 (box nr 2) w Poznaniu odbędzie się szkolenie „Działalność Statutowa nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w NGO”.

 

Organizatorami warsztatu są firma „Atabi. Komunikacja i technologia wspomagająca” i Fundacja Na Niebiesko. Zajęcia poprowadzi dr Rafał Nawrocki.

 

.Program szkolenia przewiduje:

 

1. Wprowadzenie: podstawowe problemy z działalnością za wynagrodzeniem organizacji pozarządowych - doświadczenie, praktyka i lektury

2. Podstawy prawne - akty regulujące działalność statutową odpłatną i działalność gospodarczą NGO:

 

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

- ustawa oz dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe...

 

3. Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza w wewnętrznych aktach prawnych organizacji pozarządowej:

 

- statut organizacji pozarządowej: zapisy niezbędne, zapisy korzystne, zapisy wariantywne i utrudniające

- inne wewnętrzne akty prawne

 

4. Działalność statutowa odpłatna i działalność gospodarcza - rzekome podobieństwa i zasadnicze różnice:

 

- działalność za wynagrodzeniem w organizacji pozarządowej - interpretacja wg przepisów prawnych

- umiejscowienie działalności statutowej odpłatnej w strukturze działań organizacji

- umiejscowienie działalności gospodarczej w strukturze działań organizacji

- przychody osiągnięte z działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej: zasady uzyskiwania, przeznaczenie, interpretacja podatkowa

- koszty działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej: interpretacje, możliwości, zasady ponoszenia

- wynik działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej: interpretacje ustawowe i podatkowe, zasady interpretacji wewnętrznej

 

5. Kiedy działalność odpłatna staje się gospodarczą:

 

- fakty, mity i wątpliwości w łączeniu działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej

- konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej zamiast działalności odpłatnej

 

6. Przypadki szczególne działań za wynagrodzeniem w NGO:

 

- zwrot poniesionych kosztów

- najem i dzierżawa składników majątku

- sprzedaż składników majątku

- sprzedaż towarów i produktów

- prowadzenie lokali gastronomicznych i hosteli

 

7. Działalność statutowa odpłatna i działalność gospodarcza - zasady rachunkowości:

 

- rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową odpłatną i/lub działalność gospodarczą

- praktyka księgowa, proponowane rozwiązania

- uproszczenia rachunkowości w NGO zaproponowane od 2016 roku a oba typy działań za wynagrodzeniem

- zmiany ustawy o rachunkowości w 2017 roku w związku z omawianą tematyką

 

8. Działalność statutowa odpłatna i gospodarcza a podatek VAT - podstawy

9. Podsumowanie, pytania i zakończenie

 

Koszt szkolenia to 100 zł od osoby.

 

Szkolenie przewidziane jest dla min. 10 osób.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz