Szkolenia z kompetencji cyfrowych

marcinl, 5 lipiec, 2018 - 07:43
red.

Centrum PIOSP zaprasza na cykl szkoleń, których uczestnicy dowiedzą się jak zacząć pracę z programami cyfrowymi pakietu Microsoftu oraz jak sprawnie posługiwać się głównymi ich funkcjami.

 

Wiedza zdobyta podczas warsztatów umożliwi swobodną edycję plików i sporządzanie dokumentów przydatnych w codziennej pracy w organizacji pozarządowej.

 

Szkolenie z kompetencji cyfrowych składa się z:

 

- nauki obsługi edytora tekstu na poziomie średniozaawansowanym

- podstawy obsługi Excela

- nauki posługiwania się programem Excel na poziomie średniozaawansowanym

 

Szkolenia z edytora tekstu odbędą się:

 

- 10 lipca - Leszno (poziom średniozaawansowany)

- 11 lipca - Kościan (poziom średniozaawansowany)

 

Szkolenia z Excela będą miały miejsce:

 

- 17 lipca - Leszno (poziom podstawowy)

- 18 lipca - Kościan (poziom podstawowy)

- 24 lipca - Leszno (poziom średniozaawansowany)

 

Szkolenia odbędą się w godzinach 8:30 - 15:30 w następujących miejscach:

 

- sala 430 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Mickiewicza 5 w Lesznie

- sala 120 w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al. Kościuszki 22

 

Warsztaty adresowane są do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński).

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Szkolenie odbywa się ramach projektu pn. „LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na zajęcia obowiązują zapisy.

 

Więcej informacji o warsztatach i sposobach zapisywania się na nie można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz