Szansa-Rozwój-Niezależność

t.wojczak@pion.pl, 30 kwiecień, 2019 - 08:41
red.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże w tym roku kwotę w wysokości 279 milionów zł na działania organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Fundusze te zostaną przekazane w ramach konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność”. Dzięki nim realizowane będą 572 projekty. W ich wyniku wsparcie otrzyma 150 tys. osób z niepełnosprawnościami. Środki finansowe otrzyma w sumie 397 organizacji podejmujących inicjatywy wspierające wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, poprawiające ich jakość życia, zwiększające samodzielność i aktywność społeczną.

 

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” dotyczy działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami podejmowanych przez organizacje pozarządowe i obejmuje zarówno umowy jednoroczne jak i wieloletnie zabezpieczające działalność placówek udzielających pomocy w zakresie rehabilitacji ciągłej.

 

PFRON sukcesywnie powiększa budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.  W tym roku jest to kwota w wysokości 279 mln zł (278 971 000 zł).

 

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz