Stypendia Programu Pomocy Dzieciom

marcinl, 14 marzec, 2019 - 10:46
Martyna Sergiel

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES rozpoczyna nabór wniosków o stypendia Programu Pomocy Dzieciom. Mogą się o nie ubiegać rodziny w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się w domach dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Wnioski przyjmowane są do 30 marca br.

 

Program Pomocy Dzieciom jest adresowany do tych rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i chcą z pomocą stypendium Stowarzyszenia SPES trwale poprawić swoją sytuację życiową, dostrzegając własne możliwości radzenia sobie z trudnościami.

 

Bardzo wymagająca jest codzienność wielu rodzin, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Dla nich właśnie jest skierowany Program Pomocy Dzieciom. Stowarzyszenie zamierza dotrzeć zwłaszcza do tych rodzin, których wołanie o pomoc nie przebija się do mediów i gazet. Do rodzin, które w nierzadko skrajnie trudnych warunkach z wielkim oddaniem opiekują się ciężko chorymi dziećmi. Jednak nie posiadają już sił i zasobów umożliwiających pozyskiwanie koniecznych funduszy na zapewnienie dziecku i rodzinie odpowiednich warunków życiowych.

 

Szczegółowe informacje o Programie Pomocy Dzieciom oraz zasadach rekrutacji, ubiegania się o pomoc, podaje samo Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej:

 

„Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty.  Dopiero  po  analizie  wniosków  kontaktujemy  się  z  rodzinami,  wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin -jest ono przyznawane na okres  jednego  roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jeśli  Twoje  dziecko znajduje  się  w  ciężkim  stanie klinicznym,  wymaga  całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium”.

 

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

 

Instrukcja składania wniosku o stypendium dostępna jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz