Spotkanie Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań

marcinl, 11 marzec, 2019 - 10:34
red.

Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza na XI posiedzenie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

 

Spotkanie Zespołu odbędzie się 21 marca 2019 r. o  godzinie 11:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, w sali F. Równocześnie z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc Organizator prosi o wyznaczenie jednego przedstawiciela z każdej zainteresowanej organizacji pozarządowej.

 

Potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniu należy przesłać do dnia 18 marca 2019 r. na adres poczty elektronicznej: elzbieta.kolano@mrpips.gov.pl.

 

Organizator prosi również o zgłoszenie ewentualnych potrzeb w zakresie konieczności zapewnienia tłumacza języka migowego.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz