Spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego

marcinl, 6 listopad, 2018 - 10:39
red.

8 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Porządek obrad przewiduje:

 

1. Prezentację projektu: „Asystent osoby z niepełnosprawnościami" - przedstawiciele Fundacji Akceleracji i Inkubacji Biznesu

2. Przedstawienie informacji o pracach zespołu ds. aktywizacji uczestników WTZ w Poznaniu

3. Informacja nt. najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i starszych"

4. Informacje dotyczące IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami „Za niezależnym życiem"

5. Zaproszenia na najbliższe wydarzenia i inne komunikaty dot. możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych.

6. Wolne wnioski i głosy.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz