Spotkanie KDO

marcinl, 1 marzec, 2019 - 10:56
red.

7 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

W programie obrad przewidziano:

 

1. Spotkanie z przedstawicielami MPK i ZTM w Poznaniu, dot. kwestii funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie Poznania w czasie planowanych remontów, w kontekście dostępu osób z niepełnosprawnościami.

2. Dyskusję na temat odpłatności za udział w wydarzeniach kulturalnych (dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami) w miejskich instytucjach kultury.

3. Prezentację oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami - p. Maciej Świderski, biuro podróży „Capitol".

4. Wolne wnioski i głosy.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz