Rusza kolejna edycja Programu Równać Szanse 2018

marcinl, 17 sierpień, 2018 - 14:47
red.

Rozpoczął się nabór projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym - organizacje pozarządowe, w tym OSP, miejskie i gminne domy kultury oraz powiatowe, miejskie i gminne biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 25 października br.

 

16 sierpnia 2018 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

 

Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także podnosić umiejętności społeczne. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące.

 

Uczestnikami projektu jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców).

 

W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się o dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2018 r. a 31.08.2018 r.

 

O dotację mogą ubiegać się organizacje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, takie jak:  powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, miejskie i gminne domy kultury, organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), Ochotnicze Straże Pożarne, czy też nieformalne grupy dorosłych.

 

15.09 i 22.09.2018 r odbędą się szkolenia pod nazwą „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”. Warto też dodać, że wnioski przyjmowane są do 25.10.2018 r., do godziny 12-tej.

 

Ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na 10.12.2018 r.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl.

 

Źródło informacji dostępne jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz