Relacja z 50 KDO

marcinl, 12 maj, 2017 - 12:26
Tomasz Wojczak

Dnia 11 maja 2017 r. odbyło się 50 posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Jubileuszowe 50 obrady Komisji miały miejsce w Sali Sesyjnej UM Poznania przy Pl. Kolegiackim 17.

 

Obrady rozpoczęto od odczytania protokołu z 49 Komisji Dialogu Obywatelskiego, który przyjęto 15 głosami. Przy Urzędzie Miasta działa 5 Komisji Dialogu Obywatelskiego. KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Niepełnosprawności działa najprężniej. Niska frekwencja na 4 pozostałych komisjach spowodowała powstanie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie trybu powoływania i organizacji KDO, który dotyczyć ma wszystkich Komisji. Dyskusja nad tym projektem wypełniła pierwszą część posiedzenia. Szczególne poruszenie na Sali wywołały punkt 1 paragrafu 4., W który mówi o tym, że KDO ulega rozwiązaniu, jeżeli na 3 kolejnych posiedzeniach liczba obecnych przedstawicieli NGO będzie wynosić mniej niż jedna trzecia ogólnej liczby wszystkich członków oraz punkt 5 paragrafu 5 stwierdzający, że trzy kolejne nieobecności na posiedzeniu Komisji powodują skreślenie z listy członków KDO. Kolejnym punktem obrad było zaprezentowanie propozycji prac nad Rocznym Programem Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok. Prezentacji dokonała Małgorzata Cieślak z Oddziału Koordynacji Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. KDO zakończyły wolne wnioski i głosy. Po raz kolejny głos zabrał Stanisław Domański informujący Komisję o wadliwym działaniu sygnalizatorów na wielu poznańskich skrzyżowaniach.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz