Przedsiębiorczość społeczna – zobacz z bliska

marcinl, 12 listopad, 2012 - 11:33
Ł.O.

W dniach od 20 do 23 listopada 2012 roku (wtorek – czwartek) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się III Targi Przedsiębiorczości Społecznej.  Celem przedsięwzięcia organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. jest integracja różnorodnych środowisk, takich jak organizacje pozarządowe, samorządy lokalne,  przedsiębiorstwa społeczne, administracja  publiczna, biznes. Swoje produkty i usługi zaprezentuje łącznie 22. wystawców, głównie z naszego województwa, ale będą także goście m.in. ze Szczecina, czy Słupska – poinformował nasz portal Przemysław Nosal z ROPS. Podczas Targów będzie również możliwość wzięcia udziału w organizowanych konferencji, warsztatach i dyskusjach z ekspertami w dziedzinie ekonomii solidarności. Wstęp na imprezę jest otwarty i wolny,  udział w warsztatach i konferencji wymaga jednak wcześniejszego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej przemysław.nosal@rops.poznan.pl Relację z wydarzenia będzie można oczywiście przeczytać na naszym portalu.

 

Roboczy harmonogram Targów:

 

Data

Wydarzenie

20 listopada,

wtorek

Konferencja otwierająca Targi – sala 0.B, pawilon nr 15:

 

- 10.00 - 10.20 - Otwarcie – Tomasz Bugajski, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego

-  10.25 - 11.15 - I Blok – Perspektywy przedsiębiorczości społecznej w województwie wielkopolskim;

 

o   Aleksandra Kowalska, dyrektor ROPS w Poznaniu – System Wsparcia Przedsiębiorczości Społecznej w Wielkopolsce

o   Cezary Miżejewski – prezentacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej po konsultacjach

 

- 11.15 - 11.45 - Certyfikacja Przedsiębiorstw Społecznych - znak "Zakup Prospołeczny"

-  11.45 – 12.00 - Przerwa kawowa

-  12.00 - 13.30 - II Blok – Klauzule społeczne – narzędzie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie lokalnym?

 

o   Klauzule społeczne w praktyce – Ryszard Gruner, burmistrz Byczyny

o   Ryzyko związane ze stosowaniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – Grażyna Wróblewska, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

o   dyskusja

 

- 13.30 - 13.45 - Przerwa kawowa

- 13.45 – 15.00 - III Blok – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach szansą dla przedsiębiorczości społecznej

 

o   Przemysław Piechocki - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

o   Dariusz Wilczewski - zastępca prezydenta miasta Konina

o   Józef Podłużny – wójt gminy Godziesze Wielkie

o   dyskusja

 

- 15.00 – Lunch

 

Uczestnicy: przedstawiciele JST i przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych

21 listopada, środa

Sala 3.A, pawilon nr 14

Sala 3.B, pawilon nr 14

Sala 3.1, pawilon nr 14

8.00 - 13.00

Opieka nad osobami zależnymi – warsztat dla przedsiębiorców społecznych

9.00 - 12.30

Jak wzmacniać organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą w stabilizacji finansowej, niezależnie od środków publicznych? – warsztat 

9.00 – 15.00

Spółdzielnie socjalne - wspólna droga do sukcesu – warsztat dla studentów

13.00 – 18.00

Opieka nad osobami zależnymi – warsztat dla przedsiębiorców społecznych

13.00 - 16.30

Dobre praktyki CSR – warsztat dla przedsiębiorstw komercyjnych

 

22 listopada, czwartek

Sala 3.A, pawilon nr 14

Sala 3.B, pawilon nr 14

Sala 3.1, pawilon nr 14

9.00 – 14.00

Wykorzystanie internetowych kanałów sprzedaży Allegro w relacjach z klientem

9.00 – 12.00

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej – system informatyczny

9.00 – 15.00

Ekonomia aktywnie społeczna - warsztat dla seniorów

12.30 – 14.30

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej – model preinkubacji/ inkubacja przedsiębiorstw społecznych

14.30 – 16.30

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej – system monitoringu dla przedstawicieli ROPS

15.00 – 17.00

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej - Model edukacji dla animatorów/tutorów

23 listopada, piątek

Sala 3.A, pawilon nr 14

Sala 3.B, pawilon nr 14

9.00 – 12.00

Korzyści dla biznesu ze współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi

9.00 – 15.00

Praktyczne formy zastosowania klauzul społecznych w przetargach - warsztat dla przedstawicieli samorządu

12.30 – 14.30

Warsztaty Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Społecznej - model partnerstwa prywatno-społecznego

15.00 – 17.00

Warsztaty Fair Trade

 

 

Źródło: ROPS

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz