Program współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

marcinl, 24 październik, 2016 - 09:51
red.

18 października Rada Miasta obradowała nad rocznym i trzyletnim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Kwota, jaką przewidziano w rocznym programie współpracy wynosi 80.013.414,68 zł. Nowymi obszarami do realizacji zadań publicznych są „Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji" oraz „Ratownictwo i ochrona ludności". W programie znalazły się także działania Rad Osiedli.

 

Rada Miasta po raz pierwszy uchwaliła program wieloletni na lata 2017 - 2020 określający priorytetowe zadania publiczne oraz kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Oba programy niebawem będą dostępne na stronie: www.bip.poznan.pl.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz