Program Równać Szanse 2019

marcinl, 23 styczeń, 2019 - 09:47
red.

W ramach Programu „Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłoszono Ogólnopolski Konkurs Grantowy, którego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

 

Projekt adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały wcześniej, co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie programów rozwijających umiejętności społeczne młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. W ramach projektu Równać Szanse 2019 można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

 

O dotację w ramach programu grantowego mogą ubiegać się: - stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców, - domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

 

Więcej informacji o programie można uzyskać tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz