Program MKiDN - Edukacja kulturalna

marcinl, 8 listopad, 2018 - 10:52
red.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy 11.886.000 złotych na dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników.

 

Program jest adresowany do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Priorytetowo będą projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz