Problemy z PFRON

marcinl, 11 kwiecień, 2019 - 09:11
Tomasz Wojczak

14 maja 2019 r. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do Poznania na szkolenie „Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne?”.

 

Uczestnikom warsztatu prezentowane będą aktualne stanowiska, rozstrzygnięcia i wyroki w zakresie decyzji wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON. Podczas zajęć prezentowana będzie wiedza praktyczna. Szkolenie obejmuje również część warsztatową, która będzie przygotowywać do konkretnych działań.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z obszaru:

 

- Zakresu spraw administracyjnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

- Podstawowych zasady postępowania administracyjnego

- Zasad tworzenia i redagowania pism w postępowaniu administracyjnym, terminów wynikającej z postępowania administracyjnego

- Uprawnień stron postępowania i korzyści z korzystania z tych uprawnień

- Wykorzystywania szczegółowych regulacji prawnych w argumentacji negującej rozstrzygnięcia decyzji

- Najnowszych stanowisk, aktualnych rozstrzygnięć i wyroków w sprawach, w których Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzji

- Sposobu przygotowywania i konstruowania skarg i pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi

 

Program zajęć:

 

- Decyzje administracyjne wydawane przez Prezesa Zarządu PFRON

- Podstawowe zasady postępowania administracyjnego

- Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowym

- Zakres udziału strony w postępowaniu pierwszej instancji - prawa strony, możliwe działania

- Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym

- Różnice pomiędzy trybami wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i kierowania spraw na drogę postępowania sądowego - skutki wyboru trybu

- Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - zakres, sposób formułowania

- Uprawnienia strony w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy

- Rozstrzygnięcia wydawane w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy i ich skutki

- Prawo do skargi do sądu

- Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi

- Koszty postępowań sądowych

- Sposób formułowania skargi do sądu

- Uprawnienia i obowiązki strony postępowań sądowych

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

Zajęcia te odbędą się również w innych miastach.  Oto harmonogram:

 

21 maja 2019 - Wrocław

23 maja 2019 - Kraków

24 maja 2019 - Rzeszów

4 czerwca 2019 - Warszawa

12 czerwca 2019 - Bydgoszcz

14 czerwca 2019 - Gdańsk

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

dla Członków POPON - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os - cena 400 zł netto plus 23 % VAT za os.)

dla pozostałych uczestników - 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os - cena 450zł netto plus 23 % VAT za os.)

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz