Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego

marcinl, 9 listopad, 2018 - 10:43
Tomasz Wojczak

8 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta  ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania protokołu z poprzedniego posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Pierwsza tego dnia prezentacja została przedstawiona przez Fundację Akceleracji i Inkubacji Biznesu. Dotyczyła ona realizowanego przez tą organizację projektu: „Asystent osoby z niepełnosprawnościami". Jest to kolejny realizowany przez Fundację projekt asystencki, którego idea wydaje mi się słuszna i cenna. Następnie Marcin Halicki - przewodniczący KDO poinformował wszystkich uczestników obrad o pracach zespołu ds. aktywizacji uczestników WTZ w Poznaniu, który powołany został na jednym z poprzednich posiedzeń KDO. Przewodniczący zaprezentował największe bolączki 9 poznańskich warsztatów terapii zajęciowej związane z aktywizacją zawodową ich beneficjentów. Po czym przedstawił informację na temat najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i starszych". Okazuje się, że z dostępnością przestrzeni publicznej w Polsce jest coraz lepiej, jednakże żaden z wziętych pod lupę przez NIK budynków nie był wolny całkowicie od barier. Następnie dwie członkinie KDO, będące uczestniczkami IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami „Za niezależnym życiem" zdały relację z jego obrad. Spotkanie zakończyły tradycyjnie wolne wnioski i głosy połączone z prezentacją nadchodzących wydarzeń kulturalnych adresowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Przedostanie w tym roku posiedzenie KDO uważam za bardzo udane. Najbardziej podobało mi się omówienie problemów warsztatów terapii zajęciowej oraz otwierająca obrady prezentacja Fundacji Akceleracji i Inkubacji Biznesu, gdyż były one krótkie i rzeczowe.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz