Pierwsze w tym roku KDO za nami

marcinl, 2 luty, 2018 - 10:37
red.

Dnia 1 lutego 2018 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 odbyło się 56 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania protokołu z 55 Posiedzenia KDO. Zaprezentowano również sprawozdanie z działalności Komisji w ubiegłym roku. Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium KDO. Obecni na sali przedstawiciele organizacji pozarządowych zdecydowali się na jawny tryb głosowania. W jego wyniku Przewodniczącym Komisji po raz kolejny wybrany został Marcin Halicki, pełniący tę funkcję od 2012 r. Zastępcami przewodniczącego KDO zostali Andrzej Rossa i Eunika Lech. Ponadto zastępcą przewodniczącego w randze sekretarza KDO została wybrana Krystyna Zdunik. Przedstawiciele poznańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przedstawili raport z bieżących działań tej placówki. Za pośrednictwem MOPR-u o różnego rodzaju dofinasowania do końca stycznia 2018 r. zgłosiło się 2100 osób. Sukcesem organizacyjnym zakończyła się procedura przyjmowania wniosków na początku stycznia bieżącego roku, kiedy to do MOPR-u wpływa najwięcej zgłoszeń. Ponadto przedstawiciele MOPR-u opowiedzieli o programie „Feniks”, o którym wkrótce ukaże się artykuł na naszym portalu. Pozostałą część obrad wypełniła dyskusja, której najbardziej istotnym elementem była kwestia związana z wpływem organizacji trzeciego sektora na działania władzy ustawodawczej.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz