Pierwsze w tym roku KDO

marcinl, 11 styczeń, 2019 - 10:21
red.

9 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnoprawnościami.

 

Wobec braku kworum potrzebnego do uprawomocnienia wyników głosowania nie dokonano wyboru nowego prezydium KDO. Obrady rozpoczęły się odczytaniem przez Marcina Halickiego, byłego wieloletniego przewodniczącego KDO, sprawozdania za rok 2018 r. W roku tym KDO zajmowała się wieloma ważnymi sprawami dla osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji pozarządowych. Poruszano często kwestie dostępności miejsc i imprez masowych, sprawy lokalowe, omówiono Roczny Plan Współpracy Miasta Poznania z organizacjami 3 sektora. Moim zadaniem do najważniejszych zrealizowanych przez KDO działań należało, wspomniane przez Halickiego powołanie przez to gremium Zespołu ds. aktywizacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Obrady zakończyły wolne wnioski i głosy. W ich trakcie Eunika Lech z Towarzystwa Osób Niesłyszących zaprosiła wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i ich podopiecznych na kurs posługiwania się polskim językiem migowym. Zajęcia te mają charakter otwarty. Zostanie uruchomionych 20 regularnych 15 osobowych grup. Warsztaty te są dofinasowane wysokości około 90% ze środków PFRON. Następnie zabrała głos Aleksandra Orchowska z Fundacji ORCHidea proponując, aby KDO w bieżącym roku również zajęło się kwestiami lokali dla organizacji pozarządowych, które przecież, jako powszechnie wiadomo powinny mieć możliwość wynajmowania pomieszczeń na preferencyjnych zasadach. Następnie głos zabrała przedstawicielka Poznańskiej Rady Pożytku Publicznego informując organizacje pozarządowe o sposobach rekrutacji nowych członków Rady i zbliżających się wyborach.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz