Pierwsze posiedzenie KDO w 2017 roku

marcinl, 13 styczeń, 2017 - 10:21
Tomasz Wojczak

Dnia 12 stycznia 2017 o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

W pierwszej części posiedzenia odbyły się wybory prezydium KDO. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, co roku wybierane są nowe władze tej Komisji. Obowiązkowo wybierany jest szef KDO. Nie ma konieczności wyboru jego zastępców. W tym roku wybierano także sekretarza. Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów. Każda z zasiadających w KDO organizacji posiada tylko jeden głos. Głosowanie może przybrać formę jawną lub tajną. Każdy z członków komisji może sam zgłosić swoją kandydaturę lub może proponować osobę, która jednakże musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 

W tym roku głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Szefem KDO  ponowniezostał wybrany Marcin Halicki. Wybrano również dwóch jego zastępców. Zostali nimi Andrzej Rosa i Krystyna Zduniak. Na sekretarza jednogłośnie powołano Karolinę Kasprzak.

 

Po wyborach prezydium odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia KDO. Przyjęto go jednogłośnie. Następnie w drugiej części spotkani głos zabrał Pan Przemysław Kłosowicz. Reprezentował on firmę Busch, współpracującą z poznańskim Zarządem Dróg Miejskich. Jego prezentacja dotyczyła ułatwiających życie niewidomym, słabowidzącym oraz osobom starszym urządzeń montowanych na sygnalizatorach świetlnych na przejściach dla pieszych. Zamontowano je dotychczas na kilku poznańskich skrzyżowaniach, m. in. na ulicy Solnej. Urządzenia te emitują naprowadzające dźwięki o niskiej częstotliwości.Na listwie bocznej mają nadruki umożlwiające niewidomym ręką odczytanie nazwy przejścia dla pieszych, jego opis oraz przyciski w kształcie strzałki sygnalizujące geometrię przejścia. Przycisk ten wibruje - ma to istotne znaczenie gdyż dzięki temu osoba z dysfunkcją wzroku może, nie słysząc sygnału naprowadzania, zorientować się w sytuacji. Ponadto urządzenia te mają charakter dynamiczny - dzięki mikrofonom dostosowują siłę emitowanego dźwięku do otoczenia.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz