Ostatnie w tym roku KDO

marcinl, 5 grudzień, 2018 - 10:47
red.

6 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Porządek obrad przewiduje:

 

1. Prezentację idei i zastosowania systemu ToTuPointów, którą przedstawi Pan Henryk Lubawy

2. Informację na temat Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie stosowania Standardów Dostępności Miasta Poznania, którą zaprezentuje Pani Dorota Potejko, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania

3. Przyjęcie rekomendacji KDO w sprawie konkursu na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w 2019 roku

4. Informacja nt. akcji przyjmowania wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami w dniach od 2 do 4 stycznia 2019 r. - Pani Anna Krakowska - Z-ca Dyrektora MOPR-u

5. Wolne wnioski i głosy

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz