Ostatnie KDO przed wakacjami

marcinl, 8 czerwiec, 2018 - 08:58
Tomasz Wojczak

7 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Obrady rozpoczęło wystąpienie przedstawicielki CK Kultury Zamek, która opowiedziała o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami podczas trwającego w Poznaniu festiwalu Ethno Port. Do najistotniejszych z nich zaliczyć można rampę ustawioną dla tych osób koło sceny na trawie ustawionej przed CK Zamek. Ponadto warto wspomnieć o tym, że osoby towarzyszące niepełnosprawnym wchodzą na festiwal za darmo. Ponadto Organizator zapewnił, że każda osoba zwracająca się o pomoc do obsługujących imprezę wolontariuszy uzyska wsparcie.

 

Kolejnym punktem obrad była dokonana przez osoby pracujące w prowadzonym  przez Stowarzyszenie Na Tak, Poznańskie Centrum Super Komputerowo-Sieciowe i UAM projekcie Selfind i jego beneficjentów. Przypominamy, że aplikacje powstałe w ramach tego programu może pobrać każdy użytkownik telefonu z systemem Android zalogowany do Sklepu Google Play. Aplikacje te służą planowaniu, określaniu zadań i czasu ich trwania na dany dzień (aplikacja Plan Dnia) oraz umożliwiają lokalizację osoby podczas poruszania się po danej miejscowości (aplikacja Bezpieczna Droga) oraz służą alarmowaniu opiekuna w sytuacji gdy dana osoba zgubiła się na mieście lub stało jej się coś złego (aplikacja SOS). Prezentacja ta bardzo mi się podobała. Zwłaszcza zaś przedstawienie projektu z punktu widzenia osoby zarządzającej jego realizacją, beneficjentów oraz osoby w tym projekcie zatrudnione.

 

Posiedzenie zakończyło przedstawienie postulatów osób niepełnosprawnych, które protestowały w Sejmie przez ludzi, którzy uczestniczyli czynnie w proteście. Do najistotniejszych z nich należało ujednolicenie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, wprowadzenie jednego rodzaju renty dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie niepełnosprawnym osobom dorosłym systemowej asystentury, która zapewniła by im godne życie. W trakcie dyskusji poruszono również kwestię opieki wytchnieniowej dla rodziców osób z niepełnosprawnościami, która powinna zostać ujęta w ramy systemowe.

 

Reasumując uważam ostatnie przed wakacyjną przerwą obrady KDO za niezwykle udane. Podobało mi się zwłaszcza wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Na Tak, które pokazało jak dzięki nowoczesnym technologiom można ułatwić życie osób z niepełnosprawnościami.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz