Obrady 61 KDO

marcinl, 7 wrzesień, 2018 - 09:34
Tomasz Wojczak

Dnia  6 września 2018 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbyły się obrady 61 Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od odczytania protokołu z ostatniego zebrania KDO, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie odbyła się drobna uroczystość podczas, której członkowie Komisji podziękowali Pani Halinie Grzymisłaskiej-Słowińskiej za blisko 30 lat pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Po czym miało miejsce omówienie sytuacji związanej z Dobrą Kawiarnią. Przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Dobra starają się o większy lokal, który znajdować się ma na Placu Cyryla Ratajskiego. Ma on umożliwić Kawiarni poszerzenie działalności. Omówieniu sytuacji Kawiarni towarzyszyła długa dyskusja o systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, który działa w sposób nie efektywny ponieważ warsztaty terapii zajęciowej działają bardziej jak ośrodki opiekuńcze niż placówki przygotowujące podopiecznych do podjęcia pracy.

 

Następnie Dyrektorka Biura Poselskiego Marka Rucińskiego zaprezentowała poselską interpelację w sprawie pomieszczeń wydzielonych do przebrania dla osób niepełnosprawnych w miejscach użyteczności publicznej. Po czym miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w związku z instalacją nowych sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych w Poznaniu, które m.in. wyposażone są w piktogramy umożliwiające osobą z dysfunkcjami wzroku zapoznanie się z kształtem przejścia dla pieszych. Jest ich jednak stosunkowo mało – przedstawiciel ZDM mówił, że na terenie Poznania jest ich około 16. Po zakończeniu tego punktu obrad przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pokazali prezentację na temat  projektu pt. „Usługi Asystenckie w ramach przerwy wytchnieniowej”. Obrady 61 KDO zamknęła prezentacja programu „Czytanie bez barier" prowadzonego przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.

 

Reasumując obrady 61 KDO uważam za udane. Towarzyszyła im ożywiona dyskusja i stojące na wysokim poziomie prezentacje.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz